Tècniques de massatge

Tècniques de massatge terapèutic: Consisteix a lliscar la mà sobre la pell de forma lenta i uniforme per aconseguir l’escalfament dels teixits. També es pot augmentar la pressió de manera que afecti zones més profundes.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 • Introducció al massatge
  1.1. Historia, principis d’ actuació i efectes del massatge
 • Conceptes bàsics i funcions del massatge
  2.1. Introducció a l’anatomia
  2.2. Funcions del massatge
 • Tipus de massatges
  3.1. Massatge esportiu
  3.2. Punts gatell
  3.3. Semblances i diferències entre els diferents tipus de massatges
 • Estratègies bàsiques en la realització de massatges
  4.1. Maniobres bàsiques: fricció, pressió (vasoconstricció), amassament, vibració i percussió.
  Contraindicacions i efectes de cadascuna
  4.2. Tècniques per a entrenar la percepció, el tacte i la sensibilitat
  4.3. Ergonomia del massatge

OBJECTIUS

Objectius generals

 • Adquirir coneixements bàsics d’anatomia.
 • Conèixer la tècnica del massatge esportiu i els punts gatell.
 • Conèixer les semblances i diferències entre els diferents tipus de massatge.
 • Aprendre les maniobres i manipulacions bàsiques de les tècniques de massatge.
 • Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuna de les diferents maniobres.
 • Adquirir la destresa, l’agilitat i l’harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les
  diferents tècniques i moviments.
Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Dissabte i diumenge: 15/04/2023 fins al 14/05/2023 de 9h a 14h

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top