Acreditació de competències

Som Punt d’Informació i Orientació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

Servei d’Acreditació

Punt d’informació i orientació  de competències professionals

És l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment.
La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals que constitueixen part d’un certificat o títol professional.
Si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un Certificat Professional o Títol de Formació Professional.

L’obtenció d’un certificat d’acreditació facilita el desenvolupament professional i personal millorant el currículum i les possibilitats de trobar feina. A més, quan s’acaba el procediment, la persona usuària rep una orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Guia informacio i orientacio del servei acreditació

Guia per a les persones usuàries del servei d’Acreditació

Instruccions per realitzar la inscripció al servei d’Acreditació

Presentació de la sessió per a punts d’informació i orientació del servei d’Acreditació

Presentació de la sessió per a punts d’informació i orientació del servei d’Acreditació (video)

Vols rebre més informació?

Omple el formulari!

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Scroll to Top