Política de qualitat

MORDERED, SL es compromet a mantenir el sistema de qualitat per satisfer les necessitats dels nostres alumnes i per això contem amb la participació de tot el personal del centre. Des de direcció impulsem la implantació d’un Sistema de Qualitat conforme con la Norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015.
El nostre objectiu principal en aquesta política és que els alumnes surtin satisfets. Ja que per
Mordered s.l els alumnes són el més important.

La QUALITAT a MORDERED, SL està basada en els següents conceptes:

  • Orientem per a què les nostres alumnes escullin la formació més adient a les seves particularitats
  • Adaptem l’oferta formativa a les necessitats de la societat per facilitar la inserció dels nostres alumnes.
  • Ens comprometem a complir tots els requisits normatius i legals demanats.
  • Revisem, millorem i actualitzem els processos de forma continuada.
  • Anualment ens plantegem uns objectius més exigents per guanyar eficàcia i millorar contínuament.
  • Els professors que treballen a la nostra organització col·laboren per assolir tots aquests compromisos.
  • Des de Mordered sl, respectarem el medi ambient en tot lo possible.

El Sistema de Qualitat de MORDERED, SL és una responsabilitat de tot l’equip; te el total recolzament de Direcció i el compliment es considera objectiu prioritari.
Aquesta política està definida per la necessitat de contemplar la satisfacció dels clients. La aplicació en el treball diari, condicionarà la consecució dels objectius de l’organització.

Scroll to Top