Vigilant de seguretat (VS) Mordered centre de Formació a Granollers

Curs de Vigilant de Seguridad (VS)

Subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya (CFCC)

Com pots arribar?

Pots arribar amb trasport públic. Estem a prop de l’estació de tren (Granollers Centre) i de l’estació d’autobusos Sagalés.

Contacte:

Telèfon Fix: 938 600 800

Telèfon Mòbil: +34689916190
E-mail: mordered@mordered.com

 Inici del curs: 15 de novembre de 2021

Com és el curs?

La nostra acadèmia, MORDERED, és la primera al territori que fa aquest tipus de formació.

MORDERED és un dels centres autoritzats (D’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada) per impartir els mòduls professionals de formació teoricopràctica necessaris per obtenir l’habilitació com a vigilant de seguretat.

Important.

Les dates de les convocatòries d’examen estan previstes per juny i setembre de 2022, les proves es fan a Tarragona.

Unitats de competència i objectius

 • Els objectius d’aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual ;es defineixen els mòduls de formació específica per a l’actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants d’explosius i escortes privats.
 • Assimilar la necessitat d’una Formació Contínua per estar actualitzat enfront dels constants canvis en matèria legislativa que es produeixen en el sector. 
 • Conèixer la legislació i les normes vigents que concerneixen a la seguretat privada. 
 • Conèixer les funcions pròpies dels vigilants de seguretat en àrees específiques de vigilància (vigilància en esdeveniments esportius i espectacles públics, vigilància en centres hospitalaris, vigilància en centres comercials, vigilància en centres d’internament i dependències de seguretat, vigilància en museus, sales d’exposicions, galeries d’art, subhastes, etc.). 
 • Aplicar en les seves actuacions els serveis de seguretat principis d’integritat i dignitat, protecció i tracte correcte, evitant abusos, arbitrarietats i violències i actuant amb congruència i proporcionalitat en la utilització de les seves facultats i dels mitjans disponibles.

 

 

Llocs de treball relacionats

 • Una vegada superada la formació a Mordered, l’alumne estarà habilitat per treballar com a vigilant de seguretat i com a protecció d’explosius.

Curs de Vigilant de Seguridad (VS) Mordered Granollers
Curs de Vigilant de Seguridad (VS) Mordered Formació Granollers

Fes una ullada a aquest vídeo. Trobaras més informació.

Requisits

 1. Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d’un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en què cada part reconegui l’accés a l’exercici d’aquestes activitats als nacionals de l’altra.
 2. Ser major d’edat.
 3. Tenir la capacitat física i l’aptitud psicològica necessàries per a l’exercici de les funcions.
 4. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
 5. No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria de seguretat privada.
 6. No haver estat separat del servei en les forces i cossos de seguretat o/a les Forces Armades espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en els dos anys anteriors.
 7. No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o/a la pròpia imatge, vulneració del secret de les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

 Apunta’t ara al curs de Vigilant de seguretat!

Instruccions:

 • Descarrega i omple l’annex 1 (el pots omplir amb ‘ordinador o a mà.
 • Adjunta tota la documentació que us demanem.
 • Pots adjuntar la documentació al mateix formulari simplement arrossegant els teus documents.

Documentació necessaria:

 • DNI o NIE per les dues cares.
 • Darrera nòmina o rebut d’autònoms (és suficient amb la caràtula).
 • Vida Laboral.
 • Document justificant situació ERTO, per aquelles persones que hagin estat o estiguin en ERTO.
 • Annex 1 d’Inscripció complimentat i signat.

Descarregar Annex 1

NOTES: El NASS (Número d’Afiliació Seguretat Social) el pots trobar a una nòmina, contracte, Vida laboral o cartilla de la Seg. Social, no és el número de la targeta sanitària blava.

El nom sentit és el nom amb el què vols que ens dirigim a tu independenment del que posa al teu DNI. Si és el mateix, deixar en blanc.