Treball en equip

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 40.
Modalitat: Presencial. Durada: 30 hores.

Treball en Equip

OBJECTIUS GENERALS

 • Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d’alt rendiment i les claus d’èxits per potenciar el seu lideratge.
 • Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d’una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d’objectius a través d’un pla d’acció.
 • Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d’equips.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Treballar estratègies per a la creació d’equips i la seva dinamització.
  • Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l’organització i els moments de l’equip de treball.
  • Identificar les característiques i l’evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
  • Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l’ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.
  • Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l’àmbit de l’organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
  • Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
  • Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonals positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col·laboradors.

   

   CONTINGUTS

    • El gestor i la seva importància a l’equip
     • Aprendre a ser un líder
     • Estils de direcció
     • Funcions directives
     • Habilitats directives
     • Com tenir cura de les relacions interpersonals
     • La importància d’una bona comunicació
     • Desenvolupar habilitats comunicatives
     • Aspectes que afavoreixen el liderat
    • De què parlem quan parlem d’equip
     • Què significa treballar en equip
     • Dimensions d’un equip
     • La construcció d’un equip
     • Condicions bàsiques per al treball en equip
     • Com facilitar la cohesió d’un equip
     • L’equip com a ens dinàmic
     • Moments d’un equip
     • Factors que dificulten el treball en equip
    • Més que equip: equip d’alt rendiment: característiques
     • Un propòsit clar
     • Comunicació oberta
     • Voluntat d’aprendre dels altres
     • Participació
     • Solució de problemes
     • Recerca de l’excel·lència
     • Celebració dels èxits
     • Multidisciplinar
     • Trenca motlles
     • Compromís
    • Habilitats per a una comunicació eficaç
     • Actitud positiva
     • Focalitzar-se en el tema
     • Evitar distraccions
     • Deixar els prejudicis
     • Involucri’s
    • Feedback, eina fonamental en la gestió d’equips
     • Què és el feedback?
     • Tipologia de feedback positiu/negatiu
     • El feedback en la comunicació
    • Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
     • Elements clau de la direcció de reunions
     • Com preparar les reunions
     • Conducció efectiva de els reunions
     • Cap a una participació constructiva
     • El desenvolupament d’una reunió
    • Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
     • Anàlisi dels contextos
     • Anàlisi de qüestionaris, entrevistes i inventaris
     • Comparació amb estàndards econòmica, socials, productius o altres
     • Observació de la realitat en diferents nivells
     • Consulta a experts
     • Tècnica del Arbre de Problemes
    • El gestor i la resolució de conflictes
     • Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos
     • La negociació
     • La mediació
     • Les dimensions de les relacions conflictives
     • Tríades i coalicions en els conflictes
    Treball en equip empresa
    Treball en equip grup