Treball Domèstic

(Subvencionat) (SOC)

Competència general.

Realitzar les tasques de neteja de superfícies i mobiliari de l’habitatge, d’elaboració d’aliments, de rentada i planxat, cosit bàsic manual i preparat de llits, seleccionant i emprant les tècniques, útils, productes i electrodomèstics per garantir la higienització del domicili i permetre la disponibilitat d’ús dels llits, la roba de llar, les peces de vestir i el consum d’aliments, complint amb la normativa de prevenció de riscos laborals.

Unitats de competència

  • Realitzar la neteja de domicilis particulars, en domicili particular.

  • Realitzar el procés d’elaboració d’aliments en les seves fases de
    compra, organització, manipulació, cuinat i conservació, en domicili particular.

  • Efectuar el procés de rentat, planxat i cosit bàsic manual de peces de vestir i roba de llar, i la preparació de llits, en domicili particular.

 

Llocs de treball relacionats

  • Cuiner/a, domèstic/a.

  • Empleat/da de la llar.
  • Netejador/a Domèstic/a
  • Planxador/a domèstic/a

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 1:

 No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.