Tècniques d’emplatat gastronòmic

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 50.
Modalita: Presencial. Durada: 20 hores.

Tècniques d’Emplatat Gastronòmic

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Conèixer les diferents tipologies d’emplatat.
 • Generar una oferta gastronòmica atractiva visualment.
 • Confeccionar presentacions innovadores.

 

CONTINGUTS

 • Introducció. Breu història i evolució del emplatat gastronòmic.
 • Tipus de materials i marc legislatiu (porcellana, ceràmica, pisa, vidre, pissarra, fang, etc.).
 • Tipus de guarnicions, aliments i salses en l’emplatat.

 

 • Tipus d’emplatat.
  • Emplatat simètric i asimètric.
  • Emplatat rítmic.
  • Emplatat triangular / romboidal.
  • Emplatat horitzontal.
  • Emplatat oblic.
  • Emplatat a escala i regla dels dos terços.
  • Emplatat piramidal.
  • Emplatat en quadre.
  • Emplatat circular o lineal.

 

 • La importància dels colors.
 • Punt focal, flux, unitat i equilibri.
 • Alçada i textura.
 • Tècniques d’emplatat de salses: cullera, brotxa, màniga pastissera, biberó.
 • Plats giratoris i altres eines: espàtules, motlles, esponges, plantilles, pinzells, rodets.
  Tecniques-Emplatat-Gastronomic-tecniques-Mordered-Mordered-Formacio
  Cuina Espanyola Mordered Formacióo
  Tecniques-Emplatat-Gastronomic-diferent-Mordered-Formacio