tècniques de Negociació

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 38.
Modalitat: Presencial. Durada: 30 hores.

Tècniques de negociació

OBJECTIU GENERAL

 • Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines per a una negociació avantatjosa.
 • Identificar els elements que faciliten una negociació amb sentit estratègic.
 • Conèixer els elements que configuren la meta comunicació en la negociació.
 • Conèixer les tàctiques i contra-tàctiques de la negociació. Identificar els diferents estils del negociador.
 • Desenvolupar habilitats que potenciaran la negociació.
 • Aprendre a sortir de situacions d’estancament que es poden produir en una negociació.
 • Identificar l’estil natural de negociació i els punts forts i febles d’aquest estil.
 • Identificar les posicions i reconèixer els interessos de les parts d’una negociació.
 • Afrontar millor les situacions de negociació que es produeixen en l’àmbit de treball.
 • Destacar la importància de la negociació en el treball i en la societat en general.

CONTINGUTS

  • El conflicte. Concepte de negociació.
   • Què és negociar?
   • Quan s’ha de negociar?
   • Què es pot negociar?
  • Fases i models de negociació.
   • Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
   • Fases de la negociació.
   • Preparació de la negociació.
   • Conducció de la negociació.
   • La rematada en la negociació.
  • Estratègies en la negociació.
   • La manipulació.
   • Les tècniques de manipulació.
   • Els límits de la manipulació.
   • La vigilància del negociador.
   • El mètode DEA:
   • Raonar en termes d’alternativa.
   • Disposar d’una estratègia.
  • Les dimensions psicològiques de la negociació.
   • Tipus de negociació: Distributiva i conflictual (de suma zero); Negociació integrativa (de suma no zero).
   • Actitud i situacions que condueixen ala negociació competitiva o a la cooperativa.
   • Dosificació competició-cooperació.
  • Utilització dels conflictes i els desacords.
   • L’objecte del desacord.
   • Diferents etapes del conflicte.
   • Principis d’acció.
  • Sortides de les situacions de bloqueig.
   • Definició dels límits.
   • Límit de sortida.
   • Zona objectiu.
   • Límit de ruptura.
   • La combinació dels límits de els parts negociadores.
  • Aportació de la programació neurolingüística a la negociació.
   • La utilitat de la programació neurolingüística en processos de negociació.
   • L’aspecte lingüístic de la comunicació.
  Tècniques de negociació equip
  Tècniques de negociació tracte