Sistemes microinformàtics

(Subvencionat) (SOC)

Sistemes microinformàtics Mordered Formació Granollers

Competència general.

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per a la seva utilització a més de recolzar a l’usuari en el maneig d’aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d’una organització.

Unitats de competència

  • Instal·lar i configurar el programari bàsic en sistemes microinformàtics.

  • Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons els procediments establerts.

  • Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

  • Facilitar a l’usuari la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

 

Llocs de treball relacionats

  • Tècnic en sistemes microinformàtics.

  • Instal·lador d’equips microinformàtics.

  • Reparador de microordinadors.

  • Comercial de microinformàtica.

  • Personal de suport tècnic.

  • Operador de Teleassistència.

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 2:

Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.