CP Confecció i Publicació de pàgines web

El disseny web implica treball relacionat amb el layout i disseny de pàgines en línia, així com la producció de contingut, encara que generalment s’aplica a la creació de llocs web. En aquest cas, els dissenyadors web creen les pàgines utilitzant llenguatges de marcatge com HTML o XML.

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:

MF0950 Construcció de pàgines web (210 hores)
MF0951
Integració de components software en pàgines web (180 hores)
MF0952
Publicació de pàgines web (90 hores)
Formació complementària (40 hores)
MP0278
Mòdul de pràctiques professional. (80 hores)

SORTIDES PROFESSIONALS

Amb aquest estudi es pot accedir a:

Empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web.
Empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d’anàlisi. Disseny i construcció d’aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet.

Requisits accés

Tenen accés directe al CP de Confecció i Publicació de pàgines web les persones que tinguin:

 • Títol de Graduat escolar, E.S.O o estudis superiors.

Les persones que no compleixin els requisits esmentats o no tinguin la titulació homologada, hauran de superar una prova d’accés.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top