Iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques per a l’ocupació.

PROGRAMA ADA 2023. Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la unió europea – nextgeneration eu.
Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i es finança amb càrrec als fons procedents.

A la informàtica convergeixen els fonaments de les ciències de la computació, la programació i també les metodologies per al desenvolupament de programari, l’arquitectura dels ordinadors, les xarxes de computadors, la intel·ligència artificial i certes qüestions relacionades amb l’electrònica.

PROPERES DATES:
Inici: Pendent
Final:
Horari:
Modalitat: Presencial
Requisits d’accès: Dirigit a dones aturades de poblacions de menys de 30.000 habitants.

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:

Formació dirigida per Dones aturades de poblacions de menys de 30.000 habitants

 • Mòdul 1 Competència digitals bàsiques per a la cerca de feina per compte d’altri (13 hores)
  • Creació i edició d’un currículum en format digital per a la recerca de feina.
  • Cerca i selecció d’empreses i organismes per enviar el currículum a entorns
   digitals
  • Cerca i gestió de la informació a cercadors d’ocupació.
 • Mòdul 2 Competències digitals bàsiques per a l’ocupació per compte propi (13 hores)
  • Adquisició de béns, productes i serveis a través de webs i plataformes de comerç electrònic.
  • Comercialització de béns, productes i serveis a portals i plataformes de venda digitals.
  • Relació amb les administracions públiques per mitjans electrònics mitjançant el certificat
   digital.
 • Mòdul 3 Iniciació a la informàtica (14 hores.)
  • Maneig de fitxers
  • Utilització bàsica d’aplicacions ofimàtiques.
  • Execució de les funcions i ordres principals del sistema operatiu
  • Execució de les funcions principals de l’explorador de fitxers: copiar, moure, esborrarfitxers
  • Utilització de les principals funcions d’un editor de text.
  • Utilització de les principals funcions d’un editor d’imatge.
  • Obtenció de documents amb text i imatge.
  • Selecció i configuració del dispositiu i els perifèrics més usuals.
  • Impressió de documents.

OBJECTIUS GENERALS

 • Obtenir i processar informació en un ordinador, utilitzant les funcions bàsiques de les aplicacions informàtiques d’oficina, així com adquirir habilitats tecnològiques digitals que promoguin, facilitin i millorin l’ocupabilitat i el desenvolupament de negocis, en particular promoguts per dones conciliant la vida familiar i professional.

Requisits accés

Formacií dirigida per Dones aturades de poblacions de menys de 30.000 habitants

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top