Nòmines i Seguretat Social l

El curs de Nòmines i Seguretat Social (nivell I) de 30 hores que s’imparteix rant en modalitat ONLINE com PRESENCIAL, et proporcionarà els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se a l’empresa, així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les darreres reformes operades.

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:

 1. El contracte de treball
  1. Definició
  1. Objecte i característiques
  1. Requisits
 2. Afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes
  • Butlletins de cotització. TC1 i TC2.
  • Elaboració i contingut.
 3. Rebut de salaris
  • El salari
  • Salari i la seva regulació legal
  • El full de salari con a element de prova
  • El model oficial de full de salari i els seus apartats
 4. Nòmines
  • L’elaboració de la nòmina bàsica
  • Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
  • Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
 5. Cotització a la Seguretat Social
  • Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
  • El càlcul de les bases de cotització
  • L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina´
  • Els documents de cotització a la Seguretat Social

MODALITAT

 • Presencial
 • Online

SORTIDES PROFESSIONALS

Amb aquest estudi es pot accedir a:

 • Administratiu en general, administratiu de personal, gestor de Recursos Humans, auxiliar de nòmines i assegurances socials o altres de la branca d’administració.
Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

 
Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top