Nòmines i Seguretat Social ll

El curs de Nòmines i Seguretat Social (nivell Il) de 30 hores que s’imparteix rant en modalitat PRESENCIAL, et proporcionarà els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se a l’empresa, així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les darreres reformes operades.

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:

 1. Gestió laboral
  1. L’empresa i la Seguretat Social
 2. Règim general de la Seguretat Social
 3. Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social. Mútues Patronals. Llibres obligatoris
 4. El règim especial dels treballadors autònoms
 5. Llibres obligatoris
 6. El calendari laboral
 7. La contractació de treballadors
 8. Enquadrament i afiliació a la Seguretat social. Altes i baixes
 9. Suspensió de la relació laboral
 10. L’expedient del treballador
 11. Contractes bonificats
 12. Elements de la cotització a la Seguretat Social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
 13. Liquidacions

SORTIDES PROFESSIONALS

Amb aquest estudi es pot accedir a:

 • Administratiu en general, administratiu de personal, gestor de Recursos Humans, auxiliar de nòmines i assegurances socials o altres de la branca d’administració.
Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

 
Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top