CP d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

La principal activitat d’aquesta formació es basa a realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i si cal, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives

MF0969: Tècniques administratives bàsiques d’oficina (150 hores)
UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores)
UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria d’empresa (30 hores)
UF0519: Gestió auxiliar de documentació econòmico-administrativa i comercial.
(90 hores)
MF0970: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores)
UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores)
UF0521: Comunicació oral i escrita en l’empresa. (70 hores)
MF0971: Reproducció i arxiu (120 hores)
UF0513: Gestió auxiliar d’arxiu en soport convencional o informàtic (60 hores)
UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en soport convencional o informàtic
(60 hores)
Formació complementària (40 hores)
MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. (40 hores)

SORTIDES PROFESSIONALS

Amb aquest estudi es pot accedir a:

 • Empleat administratiu de serveis de magatzem / recepció.
 • Recepcionistes establiment diferent d’oficina.
 • Hostessa d’informació.
 • Operador–gravador dades en ordinador.
Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top