CP d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions socials

Aquesta formació es basa a atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives: 

MF1016: Suport a l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional. (100 hores)
MF1017: Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions. (70 hores) 
MF1018: Intervenció a l’atenció sociosanitària en institucions. (70 hores) 
MF1019: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)
MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals

SORTIDES PROFESSIONALS

Amb aquest estudi es pot accedir a:

 • Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
 • Cura de persones dependents en institucions.
 • Gerocultor/a.

Requisits accés

Tenen accés directe al CP d’Atenció Sociosanitària en Institucions les persones que tinguin:

 • Títol de Graduat escolar, E.S.O o estudis superiors.

Les persones que no compleixin els requisits esmentats o no tinguin la titulació homologada, hauran de superar una prova d’accés.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top