Sensibilització de gènere

L’assetjament, tal com recullen els protocols de la UPC, pot consistir en qualsevol comportament físic, verbal o no verbal no consentit que té una persona o un grup de persones, adreçat a una o diverses persones amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat, especialment quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 • ¿Com podem fer que la nostra cooperació sigui més sensible a les injustícies de gènere?
  • La desigualtat de gènere: obstacle per al desenvolupament humà.
  • L’anàlisi de gènere de la realitat: punt de partida de tota intervenció transformadora.
  • Conceptes i eines per incorporar l’enfocament de gènere en les etapes del cicle del projecte.
  • Els projectes de cooperació al desenvolupament amb perspectiva de gènere a les Illes Balears
  • Introduir la perspectiva de gènere en els projectes de salut: el cas del Magrib (Metges del Món).
  • Els microcrèdits: una eina econòmica contra la pobresa (Treball Solidari ONGD).
  • No hi ha cooperació ni desenvolupament sense la participació activa de les dones. Mantay, a tall d’exemple (Igman – Acció Solidària).
  • La dona d’Anantapur: protagonista d’un canvi (Fundació Vicente Ferrer).
  • L’enfocament de gènere a l’ACPP: visió pràctica del projecte de millora integral de la situació de les dones a Santo Domingo Este, República Dominiacana (ACPP).
  • El gènere en els projectes d’educació i sensibilització de FUNDESO-Illes Balears (FUNDESO- Illes Balears).

OBJECTIUS GENERAL

 • Visibilitzar les accions amb perspectiva de gènere que realitzen les entitats que treballen en cooperació al desenvolupament.

MODALITAT

 • Presencial
 • Teleformació

Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top