L’atenció a malalts amb demències

La demència és un terme que s’utilitza per descriure un grup de símptomes que afecten la memòria, el pensament i les habilitats socials i que són prou greus per interferir en la teva vida diària. No és una malaltia específica, però hi ha diverses malalties que poden provocar demència.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 • 1. Les demències. Definició.
 • 2. Classificació.
  2.1. Malaltia d’Alzheimer.
  2.2. Demències subcorticals: Parkinson, Demència Vascular Cerebral.
 • 3. Altres demències
  3.1. Els problemes associats a les demències.
 • 4. Escales funcionals d’avaluació de les persones ateses en funció de l’autonomia per a la realització de les activitats de la vida diària.
 • 5. L’actuació dels professionals davant de les persones afectades de demències.
 • 6. L’esgotament dels professionals i la síndrome de burn-out.

MODALITAT

 • Online
 • Presencial

OBJECTIUS

Objectius generals

 • Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l’economia global i el desenvolupament empresarial.

Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top