Atenció al client

En aquest curs d’atenció al client aprendràs als fonaments teòrics i pragmàtics de l’atenció i el servei efectiu cap als clients, per tal de brindar solucions davant de les consultes, reclams, comandes, inquietuds o queixes. És fàcil d’aprendre i només cal tenir coneixements elementals.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 1. UNITAT DIDÀCTICA 1. IMPORTÀNCIA DE L’ATENCIÓ AL CLIENT
 2. Tots som clientsPrincipis de l’atenció al client
 3. Concepte de qualitat útil i cost de la no-qualitat
 4. Tipus de necessitats i com atendre-les
 5. Els treballadors i l’atenció al client
 6. Tracte personalitzat
 7. UNITAT DIDÀCTICA 2. QUALITAT A L’ATENCIÓ AL CLIENT
 8. Planificació de l’atenció al client
 9. Organització de l’atenció al client
 10. Gestió de la qualitat a l’atenció al client intern i externIndicadors de satisfacció al client
 11. Potencial per al tracte amb clients
 12. El professional de l’atenció al client
 13. Qualificació, formació i motivació
 14. UNITAT DIDÀCTICA 3. LA COMUNICACIÓ. FASES A L’ATENCIÓ AL CLIENT
 15. Conèixer els productes, conèixer els clients
 16. Fases en l’atenció al client – la comunicació
 17. L’acollida. L’escolta i l’empatia
 18. Tècniques de comunicació verbal, no verbal, telefònica i escrita
 19. UNITAT DIDÀCTICA 4. ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS
 20. Entendre com manejar les queixes
 21. Situacions a l’atenció al client: clients difícils, queixes i reclamacions
 22. Enfocaments per resoldre la situació
 23. Procés de resolució de la situació conflictiva
 24. Conducta assertiva i les seves tècniques.

OBJECTIUS GENERALS

 • Conèixer el tipus de necessitats dels clients i saber com satisfer-les
 • Planificar i organitzar el procés d’atenció al client
 • Reconèixer els indicadors de satisfacció dels clients
 • Atendre adequadament les queixes i reclamacions.

Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top