PLATAFORMA VIRTUAL

Una plataforma virtual és un sistema que permet l’execució de diverses aplicacions sota un mateix entorn, donant als usuaris la possibilitat d’accedir-hi a través d’Internet. Una plataforma virtual és un sistema que permet executar múltiples aplicacions en un mateix entorn.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

CON

 1. Introducció (1 h)
 2. Administració d’equip-classes (5 h)
  2.1. Creació de equips
  2.2. Invitació a equips
  2.3. Edició de permisos dins dels equips
  2.4. Privacitat de equips
  2.5. Configuració d’accessos directes
 3. Gestió de equip-classes (5 h)
  3.1. Com començar la sessió
  3.2. Equips de projectes/classes.
  3.3. Reunions d’equips o de classes
  3.4. Unir-te a un equip o classe
  3.5. Participar a les sessions de treball
  3.6. Tasques
  3.7. Notes
  3.8. Enriquir publicacions al canal
  3.9. Trucades d’àudio i vídeo
  3.10. Afegir una pestanya
  3.11. Compartir arxius
 4. Altres aplicacions (5 h)

OBJECTIUS GENERALS

 • Conèixer el funcionament de la plataforma educativa i el seu entorn d’aprenentatge així com totes les seves funcionalitats.

Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top