Protecció enfront del terrorisme

Amb l’ajuda d’aquesta formació podràs tenir prou capacitat per identificar i analitzar les principals amenaces terroristes en l’actual context polític nacional i internacional, així per a preveure’n l’evolució.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 • El món de l’Islam, diferència entre Sunnites i Xiïtes. De la marginalitat al Gihad. 4 hores
 • El terrorisme gihadista: organitzacions, estructura, perfils i “modus operandi”. Detecció i
  localització de sospitosos. 4 hores
 • Armes a utilitzar en funció de l’objectiu. Atacs amb ganivet i atropellaments múltiples amb
  furgonetes i camions. Atacs amb armes curtes i llargues automàtiques fruit del tràfic il·legal. Armilles
  o cinturons bomba, HOAX (Armilles o cinturons bomba simulats). Models de cotxes-bomba.
  Granades de mà, còctels molotov, llançagranades. Atacs amb drons. 4 hores
 • Instrucció 6/2017 de la Secretaria d’Estat de Seguretat per la qual s’imparteixen recomanacions en
  matèria d’autoprotecció i criteris d’actuació davant la comissió d’atemptats terroristes.
  Recomanacions d’autoprotecció per a la ciutadania en cas d’atemptat terrorista. Recomanacions
  d’autoprotecció pel personal de seguretat privada en relació amb el risc d’atemptat terrorista. 4
  hores
 • Protocols d’actuació front atacs gihadistes, zonificació (Zona calenta, zona temperada i zona
  freda). Organitzar-se en zones i fases (neutralització, assistència…) i les seves funcions. Tècniques
  d’extracció. 4 hores

OBJECTIUS

Objectius generals

 • Proporcionar coneixements bàsics sobre el funcionament del terrorisme gihadista que li permetin
  realitzar una anàlisi de riscos minuciós i adoptar mesures de protecció per a prevenir atemptats.
 • Conèixer les tècniques i tàctiques emprades per l’agressor a l’hora de seleccionar els objectius i
  cometre els atemptats, de manera que li serveixin per a detectar l’amenaça i evitar que es
  materialitzi.
Requisits accés

Formació en actualització, especialització i reciclatge per vigilants de seguretat.

 
Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top