Detecció d’explosius

Amb aquest curs podràs potenciar totes les teves habilitats i competències per treballar al sector de la seguretat. Podràs organitzar, gestionar i executar les tasques de detecció, neutralització o desactivació d’artefactes explosius, incendiaris, radioactius, biològics i químics.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 • Comportament i generalitats dels explosius, dinàmica i efectes d’una explosió, artefacte explosiu
  improvisat (AEI), classificació dels explosius segons la seva velocitat de reacció i el seu ús, iniciació
  dels explosius, factors determinants d’un explosiu, amenaça d’artefacte explosiu. Marc jurídic. Test
  autoavaluació. Cas pràctic. 4 hores
 • Terrorisme postal. Marc jurídic. Test d’autoavaluació. Cas pràctic. 4 hores
 • Reconeixement i detecció d’explosius, cerca i localització, equips de cerca, procediment de cerca,
  actuació davant un objecte sospitós. 4 hores
 • Pla d’evacuació, models d’evacuació. Marc jurídic. Test d’autoavaluació. Cas pràctic. 4 hores
 • Identificació en el control d’accessos i documentoscòpia. Marc jurídic. Test d’autoavaluació. Cas
  pràctic. 4 hores

OBJECTIUS GENERALS

 • Proporcionar coneixements bàsics sobre els artefactes explosius, la seva configuració, funcionament i efectes sobre les persones i infraestructures, que li permetin adoptar mesures de protecció eficaces, procurant impedir o minimitzar les conseqüències d’una explosió.
 • Conèixer les tècniques i tàctiques emprades per l’agressor a l’hora de dipositar, enviar o activar un
  artefacte explosiu, de forma pugui detectar l’amenaça a temps, evitant l’acció.
Requisits accés

Formació en actualització, especialització i reciclatge per vigilants de seguretat.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top