Aspirant a Vigilant de Seguretat privada

Al realitzar aquest curs d’Aspirant a vigilant de seguretat privada, et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l’Interior amb l’objectiu d’habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives: 

 • ÀREA JURÍDICA
  1. Dret Constitucional
  2. Dret penal
  3. Dret Processal Penal
  4. Dret Administratiu Especial
  5. Dret laboral
  6. Pràctica jurídica:
 • MÒDUL O ÀREA SOCIOPROFESSIONAL
 • ÀREA TECNICOPROFESSIONAL
 • ÀREA INSTRUMENTAL

OBJECTIUS

Objectius generals

 • Capacitar als aspirants a vigilant de seguretat per a obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el ministeri de l’interior segons normativa vigent (Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’Ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril).

SORTIDES PROFESSIONALS

Amb aquest estudi es pot accedir a:

 • Escolta privat. (Per convertir-te en escorta privat heu de fer proves addicionals a les del curs d’obtenció del TIP)
 • Tècnic en Seguretat Privada a Furgons Blindats
 • Vigilància amb aparells de raigs X.
 • Servei de resposta davant d’alarmes

180h de formació

Requisits accés

Tenen accés directe a la formació Aspirant a vigilant de seguretat privada, les persones que tinguin:

 • Títol de Graduat escolar, E.S.O o estudis superiors.
 • Ser major d’edat.
 • No tenir cap antecedent.

Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats no podran accedir a la formació.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top