MINDFULNESS

Mindfulness és una tècnica de meditació que consisteix a observar la realitat al moment present, sense intencions de jutjar i plena obertura i acceptació.
L’objectiu del mindfulness és aconseguir un profund estat de consciència lliure de judicis sobre les nostres sensacions, sentiments o pensaments, parar atenció al que passa al nostre interior a cada moment.

PROPERES DATES:
Inici: 16/12/2023
Final: 10/02/2024
Horari: Dissabtes de 9h a 14h
Modalitat: Presencial

CONTINGUTS

Aquesta formació esta composta per els següents continguts:

1. Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.

a. Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana.
b. Identificar els teus estressos i superar-los.
c. Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les. La consciència plena i la reducció de l’estrès.
d. Com parar el teu cap?

2. Actuar en comptes de reaccionar. Aprendre a gestionar el conflicte.

a. Aprendre a comunicar-se d’una forma assertiva.
b. Tècniques d’assertivitat.

3. L’estrès i la gestió del temps.

a. Gestiona el temps de forma eficaç.
b. Els lladres del temps: imprevistos, distraccions, interrupcions.

4. Aprendre a optimitzar la presa de decisions.

a. Aprendre a veure altres perspectives.
b. Com disminuir els judicis i les expectatives.

OBJECTIUS

Objectiu principal:

Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

Objectiu específic

Establir un pla d’acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.

Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

 
Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top