Renovació Operació de Carretons NORMA UNE 58451

L’objectiu d’aquest curs és capacitar l’alumne en el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d’acord amb la Norma UNE 58451, conèixer de forma general, les modalitats, les condicions i els riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega sobre la base dels diferents equips utilitzats i l’entorn de treball en què operen i realitzar les operacions sense posar en risc la persona ni les persones del seu entorn, ni la càrrega que desplaça ni l’entorn.

CONTINGUTS

Aquesta formació esta composta pels següents continguts:

 1. Repàs continguts UNE58451: Maneig, manteniment, normes.
  1. Prevenció de Riscos
  2. Operador
  3. Carretons Elevadors
  4. Unitat de càrrega
  5. Normes específiques d’utilització segons el programa
  6. Manteniment i control diari
  7. Coneixement i control dels elements dels equips
  8. Comprovació inicial d’ús
  9. Manipulació i moviments bàsics
  10. Exercicis de circulació
  11. Recollida i manipulació de càrregues
  12. Apilat i col·locació de càrregues en prestatges


SORTIDES PROFESSIONALS

Amb l’ajuda del carnet pots aconseguir poder treballar en els següents llocs de treball:

 • Empresas de logística
 • Carretillero en puertos navales y aéreos
 • Encargados de mantenimiento
 • Responsable de seguridad
 • Jefe de almacén o mozo
Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top