SEAD0212 CP Vigilància, seguretat privada i protecció d’explosius

Curs subvencionat per a l’obtenció de la TIP. Permetrà a l’alumnat adquirir les habilitats professionals necessàries per conèixer els aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat, conèixer la psicologia, conèixer les tècniques i els procediments professionals, per conèixer els mitjans de protecció i armament, així com per conèixer com fer la vigilància, transport i distribució d’objectes valuosos o perillosos i explosius.

CONTINGUTS

La formació està composta per diferents mòduls formatius:

 • MF0080_2 Vigilància i protecció en seguretat privada
  – UF2672 Aspectes jurídics en el desenvolupament del personal de seguretat (90h)
  – UF2673 Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns (30h)
  – UF2674 Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns (90h)
  – UF2675 Mitjans de protecció i armament (40h)
 • MF0082_2 VIgilància, transport i distribució d’objectes valiosos o perillosos i explosius (60h)
 • MP0558 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de ‘Vigilància, seguretat privada i protecció d’explosius’ (40h)

SORTIDES PROFESSIONALS

Amb aquest estudi es pot accedir a:

 • Dipòsit d’explosius, trasllat a pedreres…
 • Centrals de producció denergia (nuclears, tèrmiques, etc.).
 • Control d’equipatges de passatgers a aeroports i estacions de trens, autobusos, estacions marítimes, etc.
 • Transport de fons (diners, valors i objectes valuosos i perillosos).
Requisits accés

Tenen accés directe al CP Vigilancia seguridad privada i protecció de persones, les persones que tinguin:

 • Títol de Graduat escolar, E.S.O o estudis superiors.
 • Ser major d’edat.
 • No tenir cap antecedent.

Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats no podran accedir a la formació.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top