Resolució de conflictes

Cursos per treballadors en actiu 100% subvencionat 

Aquest curs t’ajudarà a ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.
Properes dates: maig, juny i juliol
Durada: 30 hores
Modalitat: Presencial a Granollers

Mordered és el centre de formació de referència a Granollers
amb més de 25 anys d’experiència 

 

Resolució de conflictes

 

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 36.

OBJECTIU GENERAL

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • Comprendre la naturalesa dels conflictes.
 • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
 • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions de conflicte.
 • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
 • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
 • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
 • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
 • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.
CONTINGUTS
 • El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  • La comunicació interpersonal.
  • Tipus de comunicacions.
  • La comunicació eficaç.
  • Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.
 • Resolució assertiva dels conflictes.
  • Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
  • Habilitats per a una comunicació eficaç.
  • Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
  • L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
  • Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
 • Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  • Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
  • Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
  • Estils de comportament: entendre i aprendre a com es comporta la persona per millorar l’empatia.
  • Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
  • Negociar eficaçment (guanyar-guanyar).
  • Els diferents tipus de conflictes.
 • Metodologia per resoldre conflictes.
  • Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
  • La mediació i la negociació.
  • Com arribar a acords favorables.

 

 • Els estils de negociació.
  • Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
  • Fases de la Negociació:
  • Preparació de la negociació.
  • Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.
  • Estudi del mitjà.
  • Estudis dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsits fals.
  • Planificació de la negociació.
  • Avaluació de la relació de forces. La identitat global.
  • Als valors.
  • Els estatuts.
  • Els poders.
  • Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar-
  • La banda d’objectius.
  • Conducció de la negociació.
  • Discussió.
  • La informació en la negociació.
  • Problemes de forma.
Inici immediat. Demana informació omplint el formulari