Representació de Projectes d’Edificació

(Subvencionat) (SOC)

Competència general.

​Realitzar representacions de projectes d’edificació: plànols per a projectes bàsics i d’execució, fotocomposicions i maquetes; elaborar propostes per completar el disseny de projectes d’edificació, supervisar l’arxiu i reproducció dels documents, i assistir a l’execució de l’obra, seguint les instruccions rebudes per un superior o responsable.

Unitats de competència

  • Realitzar representacions de construcció.

  • Realitzar i supervisar desenvolupaments de projectes d’edificació.

  • Representar instal·lacions d’edificis.

 

Llocs de treball relacionats

  • Delineant projectista d’edificació.

  • Delineant d’edificació.

  • Delineant d’instal·lacions.

  • Maquetista de construcció.

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 3:

Certificats de professionalitat de nivell 3: Títol de Batxillerat o equivalent o haver superat un certificat de nivell 2 de la mateixa família professional.