Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

(Subvencionat) (SOC)

 Competència general.

Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de manera coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Unitats de competència

  • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

  • Realitzar operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació.

  • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 

Llocs de treball relacionats

  • Operadors /es-gravadors /es  de dades en ordinador.

  • Auxiliar d’oficina.

  • Auxiliar d’arxiu.

  • Operador / a documental.

  • Auxiliar de digitalització.

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 1:

 No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.