Operacions auxiliars de serveis administratius i generals Mordered Granollers

(Subvencionat) (SOC)

(CETIFICAT DE DISCAPACITAT)

Properes convocatòries al febrer
Demana informació fent clic aquí

Competència general.

​Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.Atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Unitats de competència

 

 • Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
 • Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.
 • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 

 

 

Llocs de treball relacionats

 

 

 

 

 • Operadors/as de central telefònica.

 • Teleoperadores/as.

 • Empleats/as de finestreta de correus.

 • Recepcionistes-telefonistes en oficines.

 • Classificadors/as-repartidors/as de correspondència.

 • Ordenances.

 • Taquillers/as.

 • Auxiliar de serveis generals.

 • Auxiliar d’oficina-

 • Auxiliar d’arxiu.

 • Auxiliar d’informació.

Requisits

 

Certificats de Discapacitat

Certificats de professionalitat de nivell 1: no s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.