Mordered Formacio Carreto

OPERACIÓ DE CARRETONS

Si vols més informació, truca’ns, envia’ns un e-mail o omple el formulari de contacte

✆ 689991190

✆ 938600800

✉ mordered@mordered.com

Modalitat: Presencial i Online

Inici desembre

Objectius

 • Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant la seva conducció i maneig.
 • Conèixer de forma general, les modalitats, condicions i riscos associats a les diferents
 • operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l’entorn de treball en què operen.
 • Cali fi car mitjançant la formació el coneixement i habilitats que els permetin realitzar correctament el treball mitjançant la superació de les proves teòric-pràctic subjecte a la normativa UNE58451 per a carretons fins a 10.000 kg.

Continguts

1.Legislació bàsica.

2.Informació sobre el carretó a utilitzar.

3.Conceptes bàsics d’ús habitual.

4.Símbols i pictogrames.

5.Descripció general de les parts de la màquina i dels equips utilitzats, terminologia.

6.Condicions dels llocs de treball.

7.Operacions de càrrega de combustible, càrrega de bateries.

8.Operacions típiques en l’ús diari de la màquina.

9.Càrrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrrega, altura d’elevació, abast de braç, gràfics de càrrega.

10.Estabilitad del conjunt. Afectacions de l’estabilitat.

11.Conducció en buit i amb càrrega.

12.Operacions d’elevació, limitacions de càrrega per altura d’elevació, per a utilització d’accessoris.

13.Utilizació d’accessoris especials per a unitats de càrrega determinades.

14.Càrregues oscil·lants.

15.Elevació de persones. Límits i condicions en funció del seu ús habitual o excepcional.

16.Tipus de prestatgeries, sistemes d’emmagatzematge.

17.Passadissos de maniobra, transit mixt amb vianants.

18.Utilizació de vies públiques o d’ús comú.

19.Control diari.

20.Mantenimient preventiu típic.

21.Manual de l’operador facilitat pel fabricant.

22.Estacionamient i aparcament.

23.Mentalizació general sobre riscos accidents, seguretat.

24.Procedimients a seguir en cas de situació de risc.

25.Equips de protecció individual.

 

Formació pràctica (16 hores).

 

1.Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques.

2.Mantenimient, comandaments, plaques, manuals.

3.Comprobació de posada en marxa, direcció, frens, clàxon, etc.

4.Maniobres sense càrrega, desplaçament en les dues direccions, velocitats, girs, frenades, utilització en rampes.

5.Maniobres similars amb càrregues.

6.Càrrega i descàrrega de camions, col·locació i retirada de càrregues en prestatgeries, apilat i retirat de càrregues en superfície lliure.

7.Gráfic de càrregues, comprovació efecte de les dimensions de la càrrega amb accessoris, pinces, contenidors, pescants.

8.Maniobres extraordinàries.

Mordered formación teléfono
Mordered formación dirección
Mordered formación horas
Mordered formación fecha

689 91 61 90

C/Barcelona 37/41, Granollers

24 Hores

Inici desembre

Requisits per accedir a la formació

Poden participar en el Programa Mixt d’Orientació i Formació:

 • Persones afectades per un Expedient de      Regulació Temporal
 • d’Ocupació (ERTO) a Catalunya, des de l’inici de la pandèmia, amb independència de la seva situació laboral actual.
 • Persones treballadores assalariades amb lloc de treball a Catalunya.
 • Persones en Règim d’Autònoms.
 • Persones en situació d’atur (places limitades).

 

Requisits i documentació:

 • DNI o NIE per les dues cares.
 • Darrera nòmina o rebut d’autònoms (és suficient amb la caràtula).
 • Vida Laboral.
 • Document justificant situació ERTO, per aquelles persones que hagin estat o estiguin en ERTO.
 • Annex 1 d’Inscripció complimentat i signat.

 

NOTES: El NASS (Número d’Afiliació Seguretat Social) el pots trobar a una nòmina, contracte, Vida laboral o cartilla de la Seg. Social, no és el número de la targeta sanitària blava.

El nom sentit és el nom amb el què vols que ens dirigim a tu independenment del que posa al teu DNI. Si és el mateix, deixar en blanc.

 

Descarregar requisits
Preinscripció

Fes la teva preinscripció aqui