operació de carretons norma UNE 58451

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 32.
Modalitat: Presencial. Durada: 24 hores.

Operació de carretons norma UNE 58451

 

OBJECTIU GENERAL

 • Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Modalitats, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l’entorn de treball en els que operen.
 • Utilitzar el carretó de manera adequada segons l’entorn.
 • Fer les operacions sense posar en risc ni la seva persona, ni les persones del seu entorn, ni la càrrega que desplaçar, ni l’entorn.

CONTINGUTS

 • Definició
 • Moviments
 • Classificació
 • Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols.
 • Normes d’ús: abans d’arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció.
 • Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons equilibrades, distribució de la càrrega.
 • Característiques de les rodes per carretons.
 • Tipus de rodes de carretons.
 • Carretons de manutenció automotors.
  • Consells per a la seva utilització: aspectes generals, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes de conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas d’incendi, prescripcions, codi de circulació.
  • Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals d’utilització, regles per al conductor, consignes d’entrenament.
Operació de Carretons Norma Renovació UNE 58451-apilar
Norma-Renovació UNE-58451-curs