Operació de carretons Renovació norma UNE 58451

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 31.
Modalitat: Presencial. Durada: 6 hores.

Operació de carretons renovació norma UNE 58451

 

OBJECTIU GENERAL

 • Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Recordar els continguts de la norma UNE58451 referents a prevenció de riscos i operació de carretons.
 • Reforçar les pràctiques segures al manipular càrregues o conduir carretons.

  CONTINGUTS

   • Repàs continguts UNE58451: Maneig, manteniment, normes.
    • Prevenció de Riscos
    • Operador
    • Carretons Elevadors
    • Unitat de càrrega
    • Normes específiques d’utilització segons el programa
    • Manteniment i control diari
    • Coneixement i control dels elements dels equips
    • Comprovació inicial d’ús
    • Manipulació i moviments bàsics
    • Exercicis de circulació
    • Recollida i manipulació de càrregues
    • Apilat i col·locació de càrregues en prestatges
   Operacio-de-Carretons-Norma-UNE-58451-aprenent
   Operació de Carretons Norma Renovació UNE 58451-aprofitament