Nòmines i

Seguretat Social 1

 

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 32:
Modalitat: Presencial. Durada: 30 hores.

Nòmines i Seguretat Social 1

 

OBJECTIU GENERAL

  • Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa, així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

   • Comprendre la relació entre salari i treball.
   • Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència.
   • Identificar la utilitat del full de salari.
   • Conèixer els diferents apartats del full de salari.
   • Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
   • Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.).
   • Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
   • Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
   • Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i
   • Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
   • Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

    

   CONTINGUTS

    • El contracte de treball.
     • Definició.
     • Objecte i característiques.
     • Requisits.
    • Afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes.
     • Butlletins de cotització. TC1 i TC2.
     • Elaboració i contingut.
    • Rebut de salaris.
     • El salari.
     • Salari i la seva regulació legal
     • El full de salari con a element de prova.
     • El model oficial de full de salari i els seus apartats.
    • Nòmines.
     • L’elaboració de la nòmina bàsica.
     • Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina.
     • Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.
    • Cotització a la Seguretat Social.
     • Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància.
     • El càlcul de les bases de cotització
     • L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina.
     • Els documents de cotització a la Seguretat Social.
    Nòmines i Seguretat Social -2
    Nòmines i Seguretat Social -33
    Nòmines i Seguretat Social -pagament
    Nòmines i Seguretat Social -pagament2