Neteja de Superfícies i Mobiliari

(Subvencionat) (SOC)

Competència general.

​Realitzar les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals seleccionant les tècniques, útils, productes i màquines per garantir la higienitzacions, conservació i manteniment, si escau, sota la supervisió del professional competent, complint amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

Unitats de competència

  • Realitzar la neteja de terres, parets i sostres en edificis i locals.

  • Realitzar la neteja de sòls, parets i sostres en edificis i locals.

  • Realitzar la neteja de vidres en edificis i locals.

  • Realitzar la neteja i tractament de superfícies en edificis i locals utilitzant maquinària.

 

Llocs de treball relacionats

  • Personal de neteja o netejador en general.
  • Vidrier d’edificis

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 1:

Certificats de professionalitat de nivell 1: no s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvis.