Marca Personal

 Familia Professional: formació complementària.
Codi FCOO08. Àrea: orientació laboral.
Nivell de qualificació: 1

MARCA PERSONAL

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Crear o revisar la Marca Personal per projectar una imatge, capacitats i personalitat, a les diferents xarxes socials per facilitar la inserció laboral o la millora de l’ocupabilitat.

   

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Conèixer la marca personal i el seu impacte a l’ocupabilitat, dissenyant estratègies per millorar la nostra imatge i petjada digital.

 • Conèixer les eines 2.0 per dissenyar i gestionar la marca personal desitjada de cara a la obtenció d’una feina.

 

CONTINGUTS

 • Marca Personal.
  • Què és Marca Personal?
  • Tenim una Marca Personal. Quina és la teva?
  • Impacte de la Marca Personal a la inserció laboral.
 • Identitat digital i reputació en línia.
  • Conèixer la nostra empremta.
  • El que depèn de tu. El que depèn de tercers.
  • Identitat actual i futura.
 • Personal Branding per a la inserció laboral.
  • Estratègia on-line.
  • Networking.
 • Les Xarxes de Contactes o Networking professional, característiques
  • Tipus de contactes: grups primaris i secundaris.
  • Tipus de Xarxes relacionals: presencials i virtuals.
 • Eines 2.0 per crear la teva marca.
   • Creació d’un bloc.
   • Elecció de xarxes per a la creació de la nostra marca.
   • LinkedIn.
   • Facebook.
   • Google+.
   • Twitter.
   • YouTube.
   • About.me.
 • Landing Page.
 • Gestió de la Privadesa.
 • Monitorització i seguiment.