Lideratge d’equips

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 27.
Modalitat: Presencial. Durada: 30 hores.

Lideratge d’equips

 

OBJECTIU GENERAL

 • Incorporar aprenentatges de noves formes d’ésser.
 • Produir un canvi en la forma d’observar situacions per a declarar oportunitats..
 • Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Liderar equips amb consciència i control d’un mateix.
 • Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
 • Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
 • Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips.
 • Incorporar al lideratge de grup, tècniques de negociació davant conflictes.

 

CONTINGUTS

 • Liderar-se un mateix per poder liderar als altres.
  • El paper del líder.
  • Estils de lideratge.
  • Habilitats socials i competències del líder.
  • Gestió del lideratge. La presa de decisions.
  • Autocontrol emocional i motivació d’equips.
  • Coaching com a estil de lideratge.
  • Lideratge 2.0.
 • Objectius previs per a un líder.
  • Definició dels objectius de l’equip.
 • Automotivació per motivar.
  • Ser positiu.
  • Ser objectiu.
  • Estimar-se a un mateix.
  • Assumir els problemes.
  • No exigir-se al màxim.
  • Posar-se metes assolibles.
  • No tenir por al fracàs.
  • Acceptar-se físicament.
  • No deixar les coses per demà.
  • Donar importància a les petites coses de la vida.
  • Cerca suport.
 • Lideratge en l’empresa.
  • Carisma.
  • Organitzatiu.
  • Comunicador.
  • Entusiasta.
  • Resolutiu.
  • Disciplina.
  • Creatiu.
  • Negociador.
  • Honest.
 • Resolució de conflictes en l’empresa.
  • Els inevitables conflictes.
  • Fonts de conflicte.
  • Prevenció, anàlisi i solució.
  • Negociació i mediació.
Lideratge d’equips. Reunió
Lideratge d’equips. Reunió d'equip