Habilitats de Comunicació

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 25.
Modalitat: Presencial. Durada: 30 hores.

Habilitats de Comunicació

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació
 • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguir la màxima comprensió del receptor.
 • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
 • Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials
 • Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

 

CONTINGUTS

  • El procés de comunicació
   • La comunicació interpersonal
   • Tipus de comunicacions
   • La comunicació eficaç
  • Anàlisi de la comunicació
   • Comunicació estratègica
   • Canals i informació
   • Adaptació de missatges
  • Psicologia de l’interlocutor
   • Claus de l’empatia
   • Llenguatge positiu
   • Raó i emoció
   • Les emocions bàsiques
  • Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
   • L’actitud assertiva
   • Neutralitzar comportaments agressius
   • Formular opinions i crítiques correctament
   • Prevenció de conflictes
  • Dificultats davant l’oient
   • Barreres de la comunicació
   • Aconseguir l’atenció
   • L’expressió oral i escrita
   • Altres dificultats en la comunicació
  • Escolta activa
   • El funcionament de l’escolta
   • Temps lliure mental
   • Desenvolupar l’habilitat d’escoltar
  • Comunicació no verbal
  Habilitats de comunicació en públic
  Habilitats de comunicació empresa