Gestió del temps

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 24.
Modalitat: Presencial. Durada: 20 hores.

Gestió del Temps

 

OBJECTIU GENERAL

 • Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Comprendre què entenem exactament per temps.
 • Conèixer les seves principals característiques.
 • Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
 • Conèixer per què es perd el temps.
 • Conèixer els principals models d’organització i productivitat personal.
 • Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
 • Organitzar el seu temps i el flux de treball.
 • Cuidar el seu nivell d’energia, mantenir-lo alt per poder aplicar tot l’aprés.
 • Determinar en quin tipus d’activitats utilitza el seu temps.
 • Actuar amb proactivitat.
 • Dissenyar els seus objectius conscientment.
 • Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
 • Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
 • Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d’aquests lladres de temps.
 • Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

 

CONTINGUTS

  • Aproximació al concepte de temps.
   • Concepte de temps i mitologia.
   • Diferents interpretacions.
  • Característiques del temps.
  • El maneig del temps.
   • Manera rellotge vs manera brúixola.
   • Manera rellotge.
   • La tècnica pomodoro.
   • La Llei de Parkinson.
   • Entre nyap i perfeccionisme: la zona. deficiència.
   • Manera brúixola.
  • Causes de la pèrdua de temps.
   • Principals motius.
   • Creences sobre la gestió del temps.
  • Organització i productivitat personal
   • Evolució històrica.
  • Els principals models de productivitat personal.
   • El model de productivitat de Bàrbara Berckhan.
   • El model de productivitat de David Allen.
   • El model de productivitat de Leo Babauta.
  • Gestió del propi estat
   • Canviar l’enfocament.
   • Cas d’estudi.
   • La forma com l’estrès afecta al rendiment.
  • Un nou enfocament en la gestió del temps.
   • Canvi de paradigma.
   • Els set hàbits.
   • La Victòria privada. Els tres primers hàbits.
   • La Victòria pública.
   • Hàbit 7.
  • Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps.
   • Proactivitat.
   • Començar amb una finalitat en ment
   • Afilar la serra.
   • Primer el primer: tasques urgents i importants.
   • La matriu de la gestió del temps.
   • Ocupar-nos del que és important.
  • Els lladres de temps.
   • Qüestions prèvies.
   • Cas d’estudi.
  • Aprofitar els bioritmes personals.
   • La Teoria dels bioritmes.
   • Factors influents en els bioritmes diaris.
   • Imprevists.
  • Visites, cridades, Emails.
   • Visites.
   • Cridades.
   • Emails.
  • Reunions
   • Preparar la reunió.
   • Algunes idees per a la reunió.
  • Multitasca.
  • Planificar i prioritzar.
  • Tasques elefant i tasques ratolí.
  • Procrastinació
   • Concepte.
   • Motius interns.
   • Motius externs.
  • Delegar.
  • Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp…
   • Els nous lladres de temps.
   • Navegació inconscients.
   • Xarxes socials.
   • Blogs i notícies.
  Gestió del temps-feina
  Gestió del temps pesonal