Gestió del canvi en l’organització

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 23.
Modalitat: Presencial. Durada: 20 hores.

Gestió del canvi en l’organització

 

OBJECTIU GENERAL

 • Ser capaç de portar a terme un pla estratègic eficient d’acord amb la realitat empresarial en funció de les necessitats i tipologia de l’empresa.

 

CONTINGUTS

   

  • Missió i filosofia empresarial.
  • Realitat de partida i l’entorn.
  • Tècniques i sistemes de direcció.
  • Planificació tàctica i operativa.
  • Selecció de mercats i segments objectiu.
  • Estratègies financeres i de recursos humans.
  • Control de gestió i millora de processos.
  Canvi en l'organització equip
  Canvi en l'organització institucional