GESTIÓ DE LES EMOCIONS

Família Professional: Administració i gestió.
Àrea professional: Administració i auditoria
Especialitat formativa: ADGD123PO

GESTIÓ DE LES EMOCIONS

 

CONTINGUTS FORMATIUS

  1. INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

1.1. Definició d’intel·ligència emocional.

1.2. Elements de base a la intel·ligència emocional.

  1. TIPUS D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

2.1. Intel·ligència intrapersonal.

2.2 Intel·ligència interpersonal.

  1. LA VESSANT INTRAPERSONAL

3.1. Les capacitats per saber manejar les emocions.

3.2. Assertivitat.

3.3. Empatia.

  1. LA VESSANT INTERPERSONAL

4.1. El vessant interpersonal.

4.2. La comunicació.

4.3. La finestra de Johari.

4.4. Gestió de conflictes.

4.5. Les resistències al canvi.