Eines de Coaching Nivell 1

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 20.
Modalitat: Presencial. Durada: 30 hores.

Eines de Coaching Nivell 1

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Conèixer què és el coaching, els seus principis bàsics i els factors que hi intervenen.
 • Utilitzar el coaching en diversos contextos.

 

CONTINGUTS

  • Què és el coaching?
   • Definició del terme.
   • Origen del terme.
   • Base teòrica del coaching.
   • Diferències entre altres disciplines.
  • La professió del Coach.
   • Codi ètic.
   • Competències del coach.
   • Fases del procés de coaching.
   • Marc del procés de coaching.
  • Mètode GROW.
   • L’objectiu – àrees de la vida.
   • Validar l’objectiu.
   • Explorar la realitat.
   • Obris les opcions.
   • El pla d’acció.
  • Marc conceptual de les emocions.
  • Competències emocionals.
  • Intel·ligència emocional i coaching.
   • Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les
   • Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les
  Eines de coaching TREBALL
  Eines de coaching pujar