Desenvolupament de Productes Turístics

 Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 21
Modalitat: Presencial. Durada: 30 Hores.

Desenvolupament de Productes Turístics 

 

OBJECTIU GENERAL

 • Ser capaç de crear productes i/o serveis turístics atenent a les característiques territorials i variables socioeconòmiques.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a l’entorn.
 • Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l’activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat.
 • Identificar els efectes del turisme en l’àrea o en la zona.
 • Realitzar tots els estudis necessaris per conèixer la capacitat de càrrega de la destinació on es durà a terme el producte o servei turístic.
 • Identificar els components del màrqueting de serveis que incideixen en la creació, oferta i promoció d’un determinat producte turístic.
 • Executar les tècniques necessàries per al desenvolupament i posada en marxa d’un nou producte.
 • Executar les tècniques necessàries per establir els novells de producte o servei turístic.
 • Caracteritzar el producte, servei i/o destinació turística per establir les decisions de marca.
 • Identificar les polítiques, plans i programes estratègics de desenvolupament local.
 • Seleccionar i utilitzar les polítiques, plans i programes de desenvolupament turístic i local.
 • Aplicar les tècniques adequades per seleccionar els equips humans i les tècniques adequades per dinamitzar els recursos de la zona.
 • Aplicar les tècniques de dinamització seleccionades.
 • Valorar la repercussió de la dinamització turística duta a terme, com a oportunitat de desenvolupament local, econòmic i de benestar social.
 • Identificar i seleccionar els diferents ajuts i subvencions a les quals es pot acollir una destinació turística per tirar endavant un producte o servei turístic.

 

CONTINGUTS

 • Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a l’entorn.
  • Desenvolupament del producte, servei i/o destinació turística.
  • Anàlisi dels efectes del desenvolupament turístic.
  • Establiment de la capacitat de càrrega.
  • La posada en marxa del producte o destinació turística.
  • Importància i creació de la marca i de la imatge de la destinació.
  • Funcions de la imatge de marca i tipus.
  • Publicitat, publicacions, RP, fires turístiques, trobades professionals entre oferents de productes turístics i organitzadors de viatges i d’altres.

 

 • Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l’activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat.
  • Polítiques instrumentals de desenvolupament local.
  • Tècniques de dinamització dels diferents grups d’interès.
  • Ajuts i subvencions.
DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES TURÍSTICS. Natura
DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES TURÍSTICS. Viatjar
DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES TURÍSTICS. Viatje exòtic
DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES TURÍSTICS. Hípica