Comptabilitat Bàsica modalitat presencial

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 10.
Modalitat: Presencial. Durada: 60 hores.

Comptabilitat Bàsica modalitat Presencial.

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa
 • Definir els objectius de la comptabilitat
 • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics.
  • Ensenyar-li els procediments i tècniques generals.
  • Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
  • Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general.
  • En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

   CONTINGUTS

    • El patrimoni.
     • El Balanç de situació
     • Informació sobre la gestió
     • Relació entre Balanç de situació i compte de Pèrdues i guanys
    • El procés comptable.
     • Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
     • Els llibres comptables.
      • Diari.
     • Teoria del càrrec i l’abonament.
    • Tractament comptable de les existències.
     • La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
     • Les operacions de compres i vendes.
     • La periodificació d’existències.
     • El concepte de consum.
    • Tractament comptable de l’IVA.
     • L’IVA com a impost sobre el consum final.
     • Definició de l’IVA.
     • Meritament de l’IVA.
     • Comptabilització de l’IVA.
    • Amortitzacions.
     • Concepte i necessitat de l’amortització.
     • Comptabilització de les amortitzacions.
     • Regulació fiscal de les amortitzacions.
    Comptabilitat Bàsica online 1
    Comptabilitat Bàsica online 3
     Comptabilitat Bàsica online excel
     Comptabilitat Bàsica online calc