Com Parlar en Públic

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 17.
Modalitat: presencial. Durada: 20 hores.

Com Parlar e Públic

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
 • Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
 • Identificar les característiques dels actes comunicatius.

 

CONTINGUTS

 • Estructura i elaboració del discurs.
  • Fases de la elaboració.
  • Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia, correcta pronunciació, els silencis, guió, durada.
  • La regla de les 6W.
  • Alimentació positiva.
  • Els “tempus” rellevants del discurs.
  • Materials de suport. Quan i com utilitzar-los.
 • Parlar en públic. Com vèncer la por.
  • Gestió de l’estrès.
  • Superació de la por escènica.
  • Tècniques d’improvisació.
  • Entrenament per respirar i parlar. Les pauses.
 • Importància i característiques de la comunicació.
  • Comunicació oral. Nivells de competència segons els llenguatges.
  • Estratègies per desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives.
  • Estratègies per realitzar una bona exposició. Com despertar l’interès d’un auditori.
  • Orientacions per argumentar amb facilitat.
  • Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes comunicatius. La figura del moderador, tertulià,…
 • La comunicació no verbal.
  • Expressió corporal.
  • Comunicació gestual.
  • Atenció visual i naturalitat.
  • Sintonitzar amb el públic.
Com parlar en públic-feina
Com parlar en públic-recinte