Cap de Sala

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 28.
Modalitat: Presencial. Durada:25 hores

La Figura del Cap de Sala

 

OBJECTIUS GENERALS

  • Adquirir els coneixements i habilitats bàsiques que requereix la funció d’un cap de sala.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Conèixer els diferents conceptes que composen la brigada del restaurant: el seu organigrama, treball, etc.
  • Analitzar tots els aspectes de la mise en place, per poder portar a terme una bona organització i prestació de servei tant en el menjador com a la barra.
  • Adquirir habilitats necessàries per a desenvolupar un servei de qualitat en l’atenció del client.
  • Aprendre totes les característiques dels processos que comporten la facturació i el cobrament.

  CONTINGUTS

  • La brigada del restaurant.
   • Organigrama d’un restaurant
   • Divisió d’un restaurant
   • Uniformitat

   

  • Funcions del cap de sala.
   • Organització i prestació del servei.
    • La preparació del servei en el menjador: mise en place.
    • Desenvolupament del servei en el menjador.
    • La mise en place al bar
    • El servei en la barra o mostrador.
    • Estudi de temps i processos.
    • Control de qualitat.

  Atenció al client.

   • Tipologia de clients.
   • El personal.
   • La comunicació.
   • Normes d’atenció al client.
   • Reclamacions i queixes: tractaments.
  la-figura-del-cap-de-sala-Curs-Mordered-Formacio
  la-figura-del-cap-de-sala-mise en place-Mordered-Formacio
  la-figura-del-cap-de-sala-professional-Mordered-Formacio