Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions.

MODALITAT ONLINE

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions. MODALITAT ONLINE

Certificat de professionalitat adreçat a persones treballadores i amb places limitades per a aturats.

Contingut i duració del curs.

450 hores (370 + 80 de pràctiques)

 • Mòdul 1: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores)
  • Unitat 1: Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30 hores)
  • Unitat 2: Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions (70 hores)
 • Mòdul 2: Intervenció en l’atenció higiènicalimentària en institucions (70 hores)
 • Mòdul 3: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70 hores)
 • Mòdul 4: Suport Psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130 hores)
  • Unitat 1: Animació social per a persones dependents en institucions (30 hores)
  • Unitat 2: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50 hores)
  • Unitat 3: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores)
 • Mòdul Pràctiques professionals no laborals d’Atenció sociosanitària (80h, si s’escau)

 

Certificat de professionalitat adreçat a persones treballadores i amb places limitades per a aturats.

Contingut i duració del curs.

450 hores (370 + 80 de pràctiques)

 • Mòdul 1: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores)
  • Unitat 1: Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30 hores)
  • Unitat 2: Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions (70 hores)
 • Mòdul 2: Intervenció en l’atenció higiènicalimentària en institucions (70 hores)
 • Mòdul 3: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70 hores)
 • Mòdul 4: Suport Psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130 hores)
  • Unitat 1: Animació social per a persones dependents en institucions (30 hores)
  • Unitat 2: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50 hores)
  • Unitat 3: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores)
 • Mòdul Pràctiques professionals no laborals d’Atenció sociosanitària (80h, si s’escau)

 

RECURSOS DIDÀCTICS DEL CURS ON-LINE

A la tele-formació. podem comptar amb diversitat d’eines per donar resposta a les necessitats dels alumnes i a les exigències del programa.

Per a la comunicació i el treball en equip es disposarà de:

 • Fòrums / Xats /Videoconferències / Tauló d’anuncis / Correu electrònic.

Per accedir als continguts:

 • Continguts interactius.
 • Glossaris.
 • Referències i enllaços.
 • Enllaç per a la descàrrega del paquet Ofimàtic Office (versió de prova)
 • Índexs de continguts.

Recursos textuals:

Guies didàctiques, manuals, documentació d’ampliació, bibliografia i webgrafia, legislació relacionada i Faq`s (compendi de preguntes amb les respostes respectives facilitades pels tutors sobre aquelles qüestions rellevants, o la consulta de les quals és freqüent)

Recursos visuals:

Fotografies, animacions, vídeos relacionats

Per a l’organització del treball individual de l’alumne:

 • Agenda personal
 • Expedient que recull l’estudi i l’avaluació individual

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ I SUPERACIÓ DELS MÒDULS FORMATIUS.

Els resultats obtinguts a l’avaluació s’expressaran mitjançant puntuacions amb un rang de 0-10.

 • A cada mòdul formatiu que conforma el certificat de professionalitat, es disposarà dels següents resultats per alumne:
  • Procés d’aprenentatge en línia: Representa el 30% de la nota final del mòdul, i cal obtenir una puntuació mitjana mínima de 5 sobre 10 per realitzar l’examen presencial del mòdul.
  • Examen presencial: Representa el 70% de la nota final del mòdul i cal obtenir una puntuació mitjana mínima de 5 sobre 10.
 • L’alumne disposarà d’una segona convocatòria per fer aquells exàmens presencials no superats en primera convocatòria de cadascun dels mòduls.

SISTEMA DE TUTORIES I SESSIONS PRESENCIALS

L’alumne disposarà d’un espai per a l’exposició de dubtes sobre continguts, activitats, etc, on el professor els resoldrà de forma personalitzada i en el menor temps possible.

Fes la teva inscripció omplint el formulari  Requisits

  Titulació acadèmica mínima requerida:

  • Títol en Graduat  Escolar.
  • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
  • Certificat professional del mateix nivell.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés als mateixos.
  • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
  • 1er i 2on de BUP finalitzats.
  • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.

  Si no es compleixen els requisits anteriors es realitzarà una prova on es valoraran coneixements de matemàtiques i de llengua catalana o castellana.

  En el cas dels treballadors en actiu, ÉS IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

  Logo Mordered