angles_b1a_mordered

ANGLÈS

Si vols més informació, truca’ns, envia’ns un e-mail o omple el formulari de contacte

✆ 689991190

✆ 938600800

✉ mordered@mordered.com

Anglès B1A   Anglès B1B   Anglès B2A   Anglès B2B

 

Modalitat: Presencial i Online

Inici immediat

Objectius
 • Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).
Continguts
A – Competències Lingüístiques

A.1 Continguts lèxic-semàntics.

A.2 Continguts gramaticals.

A.3 Continguts ortogràfics.

A.4 Continguts fonètics i fonològics.

B – Competències Sociolingüstiques i Socioculturals.

C – Competències Pragmàtiques.

C.1 Continguts funcionals.

C.2 Continguts discursius.

 

Mordered información telefono
Mordered información gmail
Mordered formación dirección
Mordered formación horas
Mordered formación fecha

689 91 61 90

mordered@mordered.com

C/Barcelona 37/41, Granollers

60 Hores

Inici immediat. Demana informació.

Requisits per accedir a la formació

Poden participar en el Programa Mixt d’Orientació i Formació:

 • Persones afectades per un Expedient de      Regulació Temporal
 • d’Ocupació (ERTO) a Catalunya, des de l’inici de la pandèmia, amb independència de la seva situació laboral actual.
 • Persones treballadores assalariades amb lloc de treball a Catalunya.
 • Persones en Règim d’Autònoms.
 • Persones en situació d’atur (places limitades).

 

Requisits i documentació:

 • DNI o NIE per les dues cares.
 • Darrera nòmina o rebut d’autònoms (és suficient amb la caràtula).
 • Vida Laboral.
 • Document justificant situació ERTO, per aquelles persones que hagin estat o estiguin en ERTO.
 • Annex 1 d’Inscripció complimentat i signat.

Descarregar Annex d’inscripció

NOTES: El NASS (Número d’Afiliació Seguretat Social) el pots trobar a una nòmina, contracte, Vida laboral o cartilla de la Seg. Social, no és el número de la targeta sanitària blava.

El nom sentit és el nom amb el què vols que ens dirigim a tu independenment del que posa al teu DNI. Si és el mateix, deixar en blanc.

 

 

 
Preinscripció

Fes la teva preinscripció aqui