Activitats auxiliars de magatzem

Properes convocatòries al febrer
Demana informació fent clic aquí

Competència general.

Dur a terme operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació
bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o
en equip, sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes i
aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i
respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

Unitats de competència

  • Operacions auxiliar d’emmagatzematge,
  • Preparació d comandes.
  • Manipulació de carregues amb carretons elevadors.

 

Llocs de treball relacionats

  • Mossos/es de càrrega i descàrrega, magatzem o mercat de proveïments.
  • Mosso/a de magatzem.
  • Conductors/ores i operadors/ores de carretons elevadors, en general.
  • Torero.
  • Embaladors/ores, empaquetadors/ores i etiquetadors/ores a mà.
  • Preparador/a de comandes.
  • Peons del transport en general. Operari/ària de logística.

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 1:

Certificats de professionalitat de nivell 1: no s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.