Activitats Administratives amb la relació amb el client

(Subvencionat) (SOC)

Competència general.

​Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

Unitats de competència

 • Recepcionar i processar les comunicacions internes i externes.

 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.

 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.

 • Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.

 • Fer servir aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

 

Llocs de treball relacionats

 • Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.

 • Operadors de central telefònica.

 • Empleats administratius dels serveis d’emmagatzematge i recepció.

 • Recepcionistes en establiments diferents d’oficines, en general.

 • Operadors-gravadors de dades en ordinador.

 • Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.

 • Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra i/o venda.

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 2:

Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.